ประเทศที่ส่งออก

รัสเซีย/อเมริกา/ออสเตรเลีย/ญี่ปุ่น/ฮ่องกง/จีน/ฝรั่งเศส/อิตาลี
มีจำหน่ายที่
ร้าน ไอ.คิว.ฟิต ของฝาก...จาก มหาชัย และ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ