สินค้ากลุ่มป่น-ผง สินค้ากลุ่มอบแห้ง-รมควัน สินค้าพร้อมทาน สินค้าอาหารแช่แข็ง
สินค้ากลุ่มอบแห้ง-รมควัน
 • ปลาข้างเหลืองแผ่น 3x3
  ปลาทูร่วงงา
  ปลาไล้กอบาง
  ปลาไล้กอย่าง
  ปลาดุกรมควัน
  ปลากดทะเลรมควัน
 • ปลาข้างเหลืองเค็ม
  ปลาไล้กอแผ่น
  ปลาไล้กออินเตอร์
  ปลาริวกิวรมควัน
  กุ้งฝอยรมควัน
  ปลาทูน่า
 • ปลาแชลั้นแห้ง