กิจกรรมจิตอาสา วันพ่อ 5 ธันวาคม 2556
05.12.2556
กิจกรรมจิตอาสา วันพ่อ 5 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านโพรงเข้ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยมีทีมงานพนักงานพีเอ็นมารีน ร่วมดำเนินกิจกรรม อย่างพร้อมแรงพร้อมใจ