กิจกรรมจิตอาสา วันพ่อ 5 ธันวาคม 2556
05.12.2556
กิจกรรมจิตอาสา วันพ่อ 5 ธันวาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านโพรงเข้ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี


P.N. MARINE FOODS ร่วมแสดงงาน THAIFEX-World of Food Asia 2013
22.05.2556
P.N. MARINE FOODS ได้จัดแสดงสินค้ามากมายให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทั้งชิมทั้งซื้อ


กระเช้า "HAND MADE" และ ผลิตรูปแบบตามออร์เดอร์
ทุกเทศกาล

24.11.2556
บริการจัดกระเช้าและถุงของขวัญทุกเทศกาล ที่ร้าน ไอ.คิว. ฟิต ของฝาก...จากมหาชัย